donderdag, 05 januari 2017 13:59

Uiterstegracht 102


Tieleman en Dros ca 1925 kl cirkel

Het pand waaraan de hijsbalken zijn bevestigd maakte deel uit van de panden aan de Uiterstegracht en Middelstegracht waarin conservenfabriek Tieleman en Dros was gehuisvest. Op de foto hierboven van rond 1925 van het fabriekscomplex is het pand rood omcirkeld.

In 1827 namen Cornelis Dros en Caspard en Adrien Tieleman de zeepziederij De Gekroonde Haan aan de Middelstegracht over. Zij gebruikten de firmanaam Dros en gebroeders Tieleman, al bleef ook de oude naam in gebruik. In 1877 begonnen leden van de families Tieleman en Dros naast de zeepfabriek onder de naam Tieleman & Dros een groente- en vleesconservenfabriek. Hun fabriekscomplex tussen de Hooigracht, de Middelstegracht en de Uiterstegracht groeide geleidelijk in omvang. In 1912 werd ook het gebouw van de zeepfabriek erbij betrokken, toen die verhuisde naar de Zoeterwoudseweg.

Na de Tweede Wereldoorlog zakte de vraag naar blikconserven steeds verder in, onder andere door het wegvallen van Nederlands-Indië als belangrijke afzetmarkt. In 1955 ging het bedrijf failliet. De gemeente Leiden kocht de gebouwen en sloopte een gedeelte ten gunste van woningbouw en de aanleg van de Ingenieur Driessenstraat. De resterende gebouwen werden in gebruik genomen door het Leidse verhuisbedrijf Mostert als opslagruimte. Ook werden de gebouwen gebruikt als huisvesting voor enkele kleine bedrijven. Het voormalige directiegebouw aan de Middelstegracht werd in 1986 overgenomen door de Stichting Werk & Onderneming en is na een restauratie in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. Het voormalige ketelhuis aan de Middelstegracht 36 leidde tot voor kort een verwaarloosd bestaan, maar werd op 17 april 2012 overgedragen aan de Sociaal-culturele vrijplaats Leiden, die inmiddels is begonnen met het opknappen van het gebouw.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tieleman_%26_Dros

woensdag, 04 januari 2017 11:59

Langestraat 8

Herengracht 33 kl
Het hijsbalkje aan de Langestraat is onderdeel van het Gereformeerd Minne- of arme Oude Mannen en Vrouwenhuis waarvan de hoofdingang zich aan de Herengracht bevindt. Het zal gebruikt zijn om turf en andere voorraden naar de zolder te takelen.

Het  pand waarin het armenhuis sinds 1816 was gehuisvest, werd in 1886 gesloopt en vervangen door nieuwbouw in neo-renaissancestijl naar het ontwerp van Willem Cornelis Mulder.

In het Leids Jaarboekje van 1914 werd de nieuwbouw als volgt beschreven:
Was het gesloopt gesticht gebaseerd op het kamertjesstelsel, elke kamer voor

2 personen, die in bedsteden overnachtten, in het tegenwoordig huis is het zaalsysteem gehuldigd, met centrale verwarming. Alles is ruim, licht en frisch.

Er is plaats voor 67 personen (5 dienstbaren en 62 verpleegden, van beiderlei geslacht, waaronder 7 gehuwde paren kunnen zijn). Twee ziekenkamers geven

gelegenheid tot verpleging van 7 mannen en 8 vrouwen, waarover een ziekenmoeder opzicht houdt. De binnenvader en moeder hebben het genot van

een zijvleugel, die, evenals de voorgevel, op een vriendelijk pleintje uitziet, door een ijzeren hek van de straat gescheiden.

Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als huisvesting voor buitenlandse studenten.

Bronnen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Leiden_-_Herengracht_33_a-u_en_35a-v.JPG

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/monumentenregister/zoek-monumentenregister/weergave/record/layout/result?id=2580ee68-4372-11e2-93e6-b7fab874a627

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Cornelis_Mulder

https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/491

http://docplayer.nl/14588022-Het-gereformeerd-minne-of-arme-oude-mannen-en-vrouwenhuis-binnen-leiden.html
maandag, 02 januari 2017 17:32

Noordeinde 39


Het pand is als woonhuis gebouwd maar wanneer is niet duidelijk. De hijsbalk zal al bij de bouw zijn aangebracht, vermoedelijk voor het takelen van turf en andere voorraden.

Eind 19e eeuw hield onder andere notaris Broekhoff er kantoor. Begin 20e eeuw woont de heer Heijdeman er. Hij is tweede secretaris van de Zita-Vereeniging en doet in die hoedanigheid letterlijk aan liefdewerk-oud papier, tot steun van de Paus en 'verschillende andere liefdadige instellingen' zoals onder andere uit onderstaande advertentie in de Leidsche Courant van 4 oktober 1910 blijkt.

Noordeinde 39 liefdewerk oud papier

In 1925 wordt het pand verbouwd tot winkel. De heer Jongbloed gaat er 'chemicalieën en drogerijen' verkopen. Met andere woorden: het wordt een drogisterij.
Van de opening van de 'fraaien winkel' wordt op 7 november 1925 in het Leidsch Dagblad verslag gedaan.

Noordeinde 39 Verbouwing tot winkel

De zaak sluit in 1974.

Noordeinde 39 opheffingsuitverkoop


Bronnen:
http://leiden.courant.nu/issue/LD/1879-04-04/edition/0/page/4?query=%22noordeinde%2039%22&sort=issuedate%20ascending&page=1

http://leiden.courant.nu/issue/LC/1910-10-04/edition/0/page/4?query=%22noordeinde%2039%22&sort=issuedate%20ascending&page=2

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1925-11-07/edition/0/page/2?query=%22noordeinde%2039%22&sort=issuedate%20ascending&page=3

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1974-02-06/edition/0/page/15?query=%22noordeinde%2039%22&sort=issuedate%20ascending&page=5 

donderdag, 22 december 2016 17:07

Houtmarkt 22

De gebouwen met de hijsbalken waren onderdeel van het complex van de Gemeentelijke Reinigingsdienst. Die ontstond toen de gemeente Leiden in 1912 besloot het ophalen en verwerken van vuilnis in eigen beheer te nemen. Tot dan toe werden deze taken namelijk uitbesteed. Het hoofddepot van de nieuwe dienst kwam aan de Noorderstraat. Daar kwamen de administratie, het schaftlokaal, de paardenstallen, bergingen, laadplaatsen en de smederij.

 

Noorderstraat1 klNoorderstraat2 kl


Het complex werd op 1 januari 1914 geopend.

Noorderstraat opening gemeentelijke reiniging

       Leidsche Courant 2 januari 1914 

Enkele dagen daarvoor was de Leidse bevolking geïnformeerd over de manier waarop vuilnis voortaan ingezameld zou worden.

Noorderstraat strat gemeentelijke reinigingNoorderstraat start gemeentelijke reiniging1

Leidsche Courant 29 december 1913

In 1985 vertrok de dienst. De panden zijn nu woningen.

Bronnen:
Cor Smit, Leiden met een luchtje. Straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200-2000 (Leidse Historische reeks nr 15; Leiden 2001)
https://www.erfgoedleiden.nl/1b4cc078-26bd-11e3-90d6-3cd92befe4f8

https://www.erfgoedleiden.nl/1b4d0ee8-26bd-11e3-9812-3cd92befe4f8