vrijdag, 08 april 2016 09:36

Langebrug 48

Er zijn in Leiden niet zo gek veel gebouwen meer die zo’n troosteloze indruk geven als het pand Langebrug 48. Het gebouw ziet er zo grauw en vervallen uit, dat elke voorbijganger moet denken, dat het een dezer dagen spontaan tegen de vlakte zal gaan.’ Dat schreef het leidsch Dagblad van 27 maart 1984 over het pand op Langebrug 48. De onderstaande foto bij het artikel illustreerde de minder florissante situatie.

Langebrug 48 1984

Het was ook niet zo maar een oud gebouw waarover het dagblad zich zorgen maakte. Langebrug 48 werd namelijk rond 1650 gebouwd als het koetshuis van het Gulden Vlies, het oude eerbiedwaardige gebouw aan Breestraat 125. Er was bovendien veel van de authentieke archtitectuur bewaard gebleven. Ook de hijsbeugel waarmee ooit balen stro en hooi naar een zolder waren gehesen, ontbrak niet.

Wanneer precies het koetshuis zijn oorspronkelijke functie had verloren, is niet duidelijk. Vermoedelijk gebeurde dat eind 19e, begin 20e eeuw. In 1910 was er in ieder geval al brandstoffenhandel Ballintijn gevestigd. Ballintijn had, zo blijkt uit de advertentie in de Leidsche Courant van 19 december 1910 filialen in Antwerpen, Delft en Den Haag.

Langebrug 48 Ballintijn advertentie

De firma schreef in 1911 een 'behendigheidswedstrijd' uit. Wie het aantal stukjes anthraciet die in een vaas zaten, raadde, kon op een prijs rekenen. Toon Schaap uit Katwijk aan de Rijn, die schatte dat er 3475 stukjes in zaten, sleepte de hoofdprijs in de wacht. Hij ontving '2 kristallen Karaffen met Zilver' . De uitslag was op 2 maart 1911 in het Leidsch Dagblad te lezen.


Langebrug 48 behendigheidswedstrijd


Was deze pr-actie een vergeefse poging om klanten te werven? Het jaar erop, in 1912 was Ballintijn al weer vertrokken en verhuisde brandstoffenhandel B. Zeilstra van Langebrug 30 naar het pand op nummer 48. Zeilstra gebruikte het pand tot eind jaren 50 van de vorige eeuw. In 1959 adverteert het voor het laatst in de Leidse pers. 


Tot begin jaren 70 van de vorige eeuw werd er vermoedelijk weinig spectaculairs met het pand gedaan. De naam van de firma Zeilstra bleef, zo blijkt uit de foto hierboven, op de gevel prijken. Toen C&A het pand in 1973 kocht was het rijp voor de sloop. Dat vond C&A tenminste. Het confectiebedrijf had ook de panden op Langebrug 50 en 52 en het Gulden Vlies aan de Breestraat gekocht en wilde daar, na sloop van de panden, nieuwbouw neer zetten. Op de plek van Langebrug 48 was een fietsenstalling voor het personeel en een 'publieke parkeergarage' voor 70 auto's gepland. Burgemeester en Wethouders waren, op een enkel onderdeel na, in hun nopjes met het plan. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) wilde geen spelbreker zijn en gaf toestemming voor de sloop van de monumentale panden.  Leden van de Werkgroep Milieubeheer van de Universiteit Leiden en van de Vereniging Milieu Defensie en andere organisaties kwamen echter in verzet en tekenden beroep tegen de beslissing aan bij de Kroon. Tot hun verdriet oordeelde die in 1979 de sloopkogel toch door de oude stenen geslagen mocht worden. C&A koos echter eieren voor haar geld en zag alsnog van haar plannen aan de Breestraat af. De gemeente kocht het Gulden Vlies en Langebrug 48 aan. Het oude koetshuis werd verbouwd tot woningen en die werden eind 1985 opgeleverd.

Bronnen:

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1984-03-27/edition/0/page/4?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=5

https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/366

 http://leiden.courant.nu/issue/LC/1910-12-19/edition/0/page/4?query=%22langebrug%2048%22&sort=relevance

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1911-03-02/edition/0/page/4?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=2

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1912-01-15/edition/0/page/4?query=%22langebrug%2048%22&sort=relevance

http://leiden.courant.nu/issue/NLC/1959-06-17/edition/0/page/18?query=%22langebrug%2048%22&sort=relevance

http://leiden.courant.nu/issue/LLC/1973-12-12/edition/0/page/3?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=5

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1976-01-10/edition/0/page/2?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=5

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1979-11-06/edition/0/page/3?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=5

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1980-04-18/edition/0/page/28?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=5

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1985-11-14/edition/0/page/3?query=%22langebrug%2048%22&sort=issuedate%20ascending&page=6


   

 

Read 1966 times Last modified on vrijdag, 08 april 2016 13:07