zaterdag, 23 mei 2015 02:00

Pieterskerkhof 14

EEN KOMEN EN GAAN VAN BEDRIJVEN

Het pand op Pieterskerkof 14 is, na sloop van een ouder pand op dat adres, gebouwd als broodbakkerij. De aanbesteding van de bouw van plaats in 1910 zoals uit een bericht in het Leidsch Dagblad blijkt:

Pieterskerkhof 14 aanbesteding
 

Architect Jacques van der Heijden heeft in Leiden een groot aantal panden op zijn naam staan, onder andere de slagerij aan de Hooglandse Kerkgracht 1 (met hijsbalk) en woningen op de Waard. 

In 1910 of 1911 opent W. van den Oord op het adres een 'bakkerij met heete-lucht-oven en deegkneedmachine, gedreven door een electromotor'. Het is een vestiging van de Rotterdamsche Electrische Broodfabriek. De fabriek levert het brood aan de winkel van de gebroeders G. en J. van den Oord die aan de Pieterskerkkoorsteeg 10 zit.

Op de foto hieronder poseren de bezorgers met hun karren voor de bakkerij.

Hijsbalken Pieterskerkhof foto1 kl

Op de foto is de hijsbalk niet te zien. Vermoedelijk gaat het om een balk die ingeschoven kan worden.

De foto hieronder toont het interieur van de bakkerij.

Hijsbalken Pieterskerkhof foto2 kl

 

Uit de advertentie in het Leidsch Dagblad van 1915 blijkt dat de bakkerij een breed assortiment leverde, van Zeeuwsch krop en krentenpalen tot dikke brokken en fijn tafelbeschuit.

 Hijsbalken Pieterskerkhof advertentie

 
In 1929 is de bakkerij blijkbaar al ter ziele gegaan. Pieterskerkhof 14 huisvest dan een 'Chemische en Farmaceutische Fabriek.

 Hijsbalken Pieterskerkhof Chemische en farmaceutische


Ook die houdt het niet lang vol. De fabriek gaat in 1932 failliet.
Een handel in en fabricage van spelen en papierwaren vestigt zich op het adres. Om in 1937 naar Amsterdam te vertrekken.

Hijsbalken Pieterskerkhof spelen

 

Een maand later is er de Cement Plastiek Compagnie gevestigd die 'wandkleedingen (naadloos)' vervaardigt of verkoopt.

Hijsbalken Pieterskerkhof Cement plastiek compagnie


De Compagnie wordt in 1938 opgeheven. De daarop volgende jaren wordt het pand diverse keren te huur aangeboden als 'fabriekje' of 'werk- of bergplaats'.
 
 

In december 1940 neemt het bedrijf Leidsch Aardewerk zijn intrek maar in augustus 1941 staat het pand al weer te huur als 'werkplaats of opslagruimte'.

 

Wat er vervolgens in en kort na de Tweede Wereldoorlog met het pand wordt gedaan, wordt niet duidelijk uit berichten in de Leidse pers.

 

In 1957 hebben de architecten Jonkman en Van Dorp er een bureau. Zij blijven er tot eind jaren 70 van de vorige eeuw. Het pand wordt in de jaren daarna enkele keren als 'bedrijfs(woon)pand' te koop aangeboden. In 1983 wordt het verbouwd tot woning. En de hijsbalk wordt definitief een ornament.

Bronnen:

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1901-08-05/edition/0/page/1?query=%22Pieterskerkhof%2014%22&sort=periodicalcode%20ascending

http://leiden.courant.nu/issue/LLC/1952-12-31/edition/0/page/2?query=den%20os%20pieterskerkhof%2014&sort=relevance&f_periodicalcode%5B0%5D=LD%7CNLC%7CLLC%7CLC%7CLYC%7CHR%7CBOL

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1903-01-16/edition/0/page/4?query=%22Pieterskerkhof%2014%22&sort=periodicalcode%20ascending

http://leiden.courant.nu/issue/LD/1908-10-02/edition/0/page/1?query=%22Pieterskerkhof%2014%22&sort=periodicalcode%20ascending 

https://www.erfgoedleiden.nl/bc187926-26bc-11e3-b6bc-3cd92befe4f8

https://www.erfgoedleiden.nl/bc18cb24-26bc-11e3-bc30-3cd92befe4f8

http://leiden.courant.nu/issue/LC/1915-10-16/edition/1/page/4?query=Ln%20Lelden%20of%20Omgeving&sort=periodicalcode%20ascending&f_periodicalcode%5B0%5D=LC

http://leiden.courant.nu/issue/LC/1932-07-12/edition/0/page/8?query=%22Pieterskerkhof%2014%22&sort=periodicalcode%20ascending

                                                                            

vrijdag, 22 mei 2015 02:00

Pesthuis

Overzicht - Leiden - 20338208 - RCE.jpg

 

In 1635 kocht de stad Leiden een terrein buiten de stadsvest, toen in Oegstgeest.

Aanleiding was een pestepidemie die in dat jaar de stad teisterde.

Op dat terrein werd een houten noodpesthuis gesticht en een bakstenen huis voor de binnenvader, waarachter later een aantal zalen voor weeskinderen werden opgetrokken.

Toen in 1655 opnieuw een pestepidemie uitbrak was van het definitieve pesthuis nog geen steen gemetseld.

Het omgrachte terrein waarop het moest verrijzen werd gebruikt als moestuin en boomgaard.

Pas in 1657 besloot het stadsbestuur toestemming te geven voor de bouw ervan.

Het bouwplan werd gemaakt door stadstimmerman Huybert Cornelisz. van Duyvenvlucht, waarschijnlijk naar het voorbeeld van het Amsterdamse pesthuis

Het werd een carrévormig gebouw bestaande uit een achttal grote zalen rond een binnenplaats.

Die binnenplaats werd door een gracht in tweeën gedeeld, zodat de mannenafdeling en de vrouwenafdeling van elkaar gescheiden waren.

In 1661 kwam het gebouw gereed.

Het pesthuis heeft nooit voor zijn oorspronkelijke bestemming gediend.

 

Tijdens zijn bestaan heeft het Pesthuis onder andere dienst gedaan als militair hospitaalgevangenis en rijksopvoedingsgesticht voor jongens.

De meeste gebouwen die in verband met deze bestemmingen zijn opgetrokken zijn inmiddels gesloopt.

De laatste gebruiker van dit gebouw (tussen 1976 en 1992) was de Reinwardt Academie.

In 1941 werd het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer in het pesthuis ondergebracht.

In 1989 kwam daaraan, met de opening van het museum in Delft, definitief een einde.

De Rijksgebouwendienst kocht het pesthuis met bijbehorend terrein en bijgebouwen van de gemeente Leiden. Sinds de opening van Naturalis, op 7 april 1998, fungeert het pesthuis als de entree van dit museum. Waar de hijsbalk oorspronkelijk voor was bedoeld, is niet bekend (voor de opslag van turf en andere voorraden op de zolder?)  

 

Bronnen: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesthuis_%28Leiden%29

 

 

vrijdag, 22 mei 2015 02:00

Meelfabriek

 

alt

 

De Meelfabriek is een industrieel complex van dertien gebouwen op de hoek van de Oosterkerkstraat en de Zijlsingel

Tot 1988 was op het terrein NV Meelfabrieken 'De Sleutels' v/h De Koster & CO. gevestigd.

Deze meelfabriek was in de periode na de Tweede Wereldoorlog een van de grootste van Nederland.

 

De fabriek telt minstens 6 hijsbalken die gebruikt zullen zijn voor het takelen van zakken graan en meel.

 

Meelfabriek 3 Meelfabriek 2

 

  

 

Meelfabriek 7          Meelfabriek 9

 Meelfabriek 10          Meelfabriek 6 

 

 

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meelfabriek_%28Leiden%29

http://www.demeelfabriek.nl/nl/geschiedenis/

http://www.willemsmithistorie.nl/index.php/film/607-willem-smit-voorziet-meelfabriek-de-sleutelsq-in-leiden-van-elektrische-verlichting-1884

 

vrijdag, 22 mei 2015 02:00

Oude Rijn 44

 

 

 In de middeleeuwen stond hier het Barbara Gasthuis, waarin de armenzorg van de Sint Pancrasparochie was gevestigd.

Eind 16de eeuw werd alle zorg, van zowel overheid als kerk, voor de ‘huyssitten’ (armen die niet bedelden) geconcentreerd aan de Oude Rijn.

De stad subsidieerde, de hervormde diaconie voerde uit.

Onderdeel van de armenzorg was het uitdelen van turf en brood uit de eigen bakkerij. In het complex zijn nog steeds twee grote ovens te zien.

Brood kreeg je als armlastige alleen op vertoon van een zogenaamde ‘broodpenning.’

Die ontving je als je de kerkdienst bijwoonde in de zogeheten Armenkerk aan de Langegracht.

Jaarlijks, tijdens de ‘grote monstering’, werd vastgesteld wie er armlastig waren en dus recht hadden op bijstand.

Wezen ontvingen elk jaar op 1 mei een zogenaamde meibol, een krentenbol uit de bakkerij van het zogenoemde Huiszittenhuis.

In 1754 werd het complex uitgebreid met hoge graanpakhuizen aan de Oude Rijn.

De gevelsteen vermeldt de functie: Graanmagazijn voor de Armen.

In 1988 zijn de pakhuizen omgevormd tot woningen.

Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern centrum van hulp en dienstverlening.

 

Oude Rijn Bakkerij 1       Oude Rijn Bakkerij 2

 

De hijsbalken die op de binnenplaats achter het poortje te zien zijn, zullen dus vooral gebruikt zijn om zakken met graan te takelen.

 

Bronnen:

http://portal.leiden.nl/uploads/tekstblok/omd_gids2011_geheel.pdf (blz. 52)

http://www.debakkerijleiden.nl/historie

 

vrijdag, 22 mei 2015 02:00

Herengracht 82

Herengracht 82

 

De hijsbalk steekt uit een pakhuis dat in 1660 in opdracht van 'projectontwikkelaar' Jan Jansz Pety werd gebouwd naar een ontwerp van Hendrik de Keyser. Het pakhuis vormde oorspronkelijk een geheel met het woonhuis op Herengracht 84 (op de foto rechts). In het Jaarboekje 1955 van de Historische vereniging Oud Leiden wordt het pakhuis bestempeld als 'kaaspakhuis'.

 

Bronnen:

http://rijksmonumenten.nl/monument/24782/pakhuis-met-trapgevel-met-festoenen-en-jaartal-oorspronkelijke-kozijnen-bovenvensters-strekken-met-masker-sluitstenen-kalf-van-de-ingang-versierd-met-cartouche/leiden/

http://www.hendrickdekeyser.nl/panddetail/278/.html

http://www.oudleiden.nl/pdf1/1955_20.pdf

 

Tot begin jaren 60 van de vorige eeuw wemelde de Leidse binnenstad van de fabriekjes, werkplaatsen en pakhuizen. De gebouwen waarin ze waren gehuisvest werden woningen, kantoren of winkels. De hijsbalk aan het gebouw verraadt nog hun vroegere gebruik en is zo een ingang tot een fascinerend vrijwel vergeten verleden.

 

Op deze site kunt u te weten komen waar er in de binnenstad van Leiden hijsbalken of hijsbeugels te zien zijn en wat ooit de functie was van het gebouw waar ze aan vast zitten. Op de kaart hierboven (die u kunt vergroten) - of de kaart die u via het Home-menu kunt vinden - ziet u alle hijsbalken. Als u op een kaartdruppel klikt krijgt u een venster dat u toegang biedt tot foto's (via de onderste kleine foto) en informatie over het pand (via de link in het venster).

 

Van sommige gebouwen met hijsbalken of -beugels is de geschiedenis nog niet achterhaald.
Weet u meer over een gebouw, of kent u een balk of beugel die nog niet op deze site staat, neem dan contact op zodat die informatie aan deze site kan worden toegevoegd!

Over deze site

Pdl indiaan comp   

Deze site is het idee van Peter de Leeuw, nieuwsgier, historicus, schrijver en inwoner van Leiden.   

 

 

DSCF2032 


Deze site is ontworpen door Bojan Lazarevic, Bachelor of Science in Business Informatics,
Een grote fan of Joomla! CMS, Wordpress, Google services, Adobe en Microsoft software.

Contact info:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
http://www.linkedin.com/in/daywalker
00387(0)65/950-082

zaterdag, 23 augustus 2014 02:00

Verdwenen balken en beugels

In de Leidse binnenstad moeten vroeger veel meer balken en beugels te zien zijn geweest. Hoeveel precies is moeilijk te zeggen. Tientallen, honderden?

 

Sommige panden met hijsbalken werden gesloopt. Andere werden tijdens renovaties van hun balken of beugels ontdaan, waarschijnlijk simpelweg omdat ze geen functie meer hadden en het onderhoud kosten opleverde

 

Zoals uit de foto hieronder blijkt had het pakhuis dat nu nog hijsbalkloos op Doezastraat 12 staat, vroeger een stevig exemplaar.

 

Douzastraat 12-14

 

Dat geldt ook voor het vroegere pakhuis aan de Middelstegracht 12. Op de foto hieronder steekt er bovenin nog een enorme hijsbalk uit.

 

Middelstegracht 12 met balk klein

 

Ook de hijsbalk van het pakhuis aan de Oude Rijn 36 is verdwenen. Van het stompje dat er van resteert maakt een olifant nu gebruik om over de stad uit te kijken.

 

Oude Rijn 36.

 

    Oude Rijn 36 detail x

 

Onlangs legde ook de hijsbalk van Uiterstegracht 168 het loodje bij renovatie van het pand.

Op de foto hieronder is de balk - geen erg fraai exemplaar overigens - nog te zien

Uiterste Gracht 168.    

 

         Uiterste Gracht 168 detail

 

Nog radicaler ging het er aan de Sterrenwachtlaan aan toe. Daar werd de hele bebouwing gesloopt en viel, veel minder jammerlijk, 1 hijsbalk te betreuren zoals hieronder te zien is.

 

Sterrenwacht 4

 

  Sterrenwacht 4 detail

 

 

 Bronnen:

https://www.erfgoedleiden.nl/b521904e-26bc-11e3-bd0c-3cd92befe4f8

https://www.erfgoedleiden.nl/32d63e7c-26bd-11e3-b72b-3cd92befe4f8

 

 

 

 

Deze lijst bevat een overzicht per adres van alle hijsbalken of - beugels die in de Leidse binnenstad - het gebied binnen de Singels - zijn geïnventariseerd.

Het gaat daarbij om balken of beugels die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

De lijst bevat verder enkele balken buiten de Singels - zoals die van het Pesthuis - maar waarschijnlijk niet alle balken of beugels in de hele gemeente Leiden.

 

WAAR WAT AANTAL SOORT PAND BIJZONDERHEDEN
         
         
Albertine Agnesstraat Hijsbalken 5 Woonhuizen Per opgang 1 of 2 (betonnen?) hijsbalk 
Barbarasteeg 12 Hijsbalk 1 Pakhuis
Beestenmarkt 2 Hijsbalk 1 Nu hotel Metaal/ oog
Beschuitsteeg 1a Hijsbalk 2 Pakhuis/nu woning
Boomgaardsteeg Hijsbalk 1 ?  
Bouwelouwensteeg 5 Hijsbalk 1 Nu woning Alleen stomp
Breestraat 112 Hijsbalkje 1 Nu woning/winkel  
Breestraat 38 Hijsbeugel 1 Nu woning/winkel  
Breestraat 150 Hijsbalkje 1 Nu woning/winkel  
Burgsteeg 6 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu winkel en woning
Burgsteeg 22c Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu winkel en woning  
Caeciliastraat 5-11 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning
Charlotte de Bourbonhof Hijsbalk 16 Woning Per opgang 1 (betonnen?) hijsbalk
Clarensteeg 4 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu studentenwoning  
De Bleek (achter)/ Verversteeg 10-12 (voor) Hijsbalk 1 Vroeger?/ nu woning  
Diefsteeg 1e Beugel voor balk? 1 Woning  
Dullebakkersteeg 3 Hijsbalk 1 Pakhuis?/ nu woning  
Dwarsbolwerkstraat 3 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning Metaal/ Katrol in oog
Fokkestraat ? ? 1 ?  
Geregracht 3-5 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning en winkel Metaal/ met ketting
Haarlemmerstraat 122 Hijsbalkje 1 Vroeger pakhuis? / Nu woning? En winkel (Dixons) Metaal/ met oog
Haarlemmerstraat 245 Hijsbalk 1 Nu woning en winkel Bef
Hartesteeg 7 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning Haak
Herengracht 1 Hijsbalkje 1 Woning Hout/ katrol
Herengracht 6-8 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning en winkel Rudimentaire bef
Herengracht 32 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning Bef
Herengracht 82 Hijsbalk 1 Pakhuis/ nu woning Hout
Hoefstraat 3 Hijsbeugel 1 Nu woning Metaal
Hogewoerd 123 Hijsbalk 1 Woning Hout/ Tijdelijk
Hogewoerd? achterzijde Hijsbeugel 1 Nu woning Metaal
Hogewoerd? achterzijde Hijsbeugel 1 Nu woning Metaal
Hogewoerd? achterzijde Hijsbalk 1 Nu woning Hout/bef?
Hooglandsekerkchoorsteeg 12 Hijsbalkje 1 Woning Metaal/ oog
Hooglandsekerkchoorsteeg/ hoek Hooigracht [PM] Hijsbalk 1 Woning en winkel Metaal
Hooglandsekerkgracht 1 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woning Metaal
Hooigracht 2 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woning Metaal
Hooigracht 5a Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woning Hout/ bef
Houtmarkt 22-25 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ Gemeente Reiniging/ nu woning Oog
Houtmarkt 30-33 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ Gemeente Reiniging/nu woning Oog
Hugo de Grootstraat 32 Hijsbalk 1 Vroeger farmaceutisch laboratorium Hout?/metalen haak/windkast
Juliana van Stolberghof Hijsbalk 9 Woningen Per opgang 1 of 2 (betonnen?) hijsbalken
Kaarsenmakerstraat ? Hijsbalk 1 ??? Hout met metalen beugel
Koddesteeg ? Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woonhuis Metaal/ ornamentele verankering
Koddesteeg 30 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woonhuis Hout met metalen haak
Koestraat 7 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woonhuis Hout/ bef
Kolfmakersteeg 8 Hijsbalk 1 Voeger ?/ nu café en woonhuis Metaal
Kraaierstraat 11a Hijsbalk 1 Woonhuis  
Lammermarkt 59 Hijsbalk 1 Vroeger wolpakhuis/ nu piano- en vleugelwinkel Metaal/ OogHijsinstallatie met wiel en mechanische aandrijving op zolder
Lammermarkt 61 Balkbeugel? 1 Vroeger pakhuis? / nu handel in antieke bouwmaterialen, brocante en antiek Metaal
Lange Brug 35 Hijsbalk 1 Vroeger? / nu woonhuis Metaal met haak
Lange Brug 48 Hijsbeugel 1 Vroeger koetshuis/ nu woning Metaal met oog
Langestraat 8 Hijsbalk(je) 1 ??? Metaal met oog en katrol
Levendaal 168 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu winkel en woning Hout
Lokhorststraat 12 achterzijde Hijsbalk 1 Woning Metaal met oog
Marktsteeg 1 Hijsbalk(je) 1 Bedrijfspand Hout
Meelfabriek Hijsbalken 6? Bedrijfspand ???
Middelste Gracht 38 Hijsbalk 1 Bedrijfspand Metaal/ oog
Middelste Gracht 49-51 Hijsbalk(je) 1 Vroeger pakhuis/ nu woning Hout?
Middelweg 29 Hijsbalk(je) 1 Bedrijfspand Hout in metalen balkbeugel/ oog
Minnestraat ? Hijsbalk 1 Bejaardenhuis Metaal
Nieuwe Mare 49-63 Hijsbalk 1 Woning Hout
Nieuwstraat 3-5 Hijsbalk 2 Winkel/vroeger Fabriek Wilhelmina Hout
Nieuwstraat 10 Hijsbalk 1 Woning Hout
Nieuwstraat 13 Hijsbalk 1 ? Hout
Nieuwstraat 31-31a Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woning en bedrijfspand Hout
Nieuwstraat 43 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu horeca ??
Nieuwstraat 53a Hijsbalk 1 Vroeger ijsfabriek/ nu bedrijsfpand Metaal/ haak
Nieuwstraat/ hoek Beschuitsteeg Hijsbalk 1 Woning Hout/ lus
Nonnensteeg 14 Hijsbeugel 1 Vroeger koetshuis/Nu woning Metaal/ haak
Noordeinde 39 Hijsbalk 1 Woning Hout/ katrol
Oost Havenstraat 2 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu woning Metaal
Oude Rijn 36 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu winkel (en woning?) Hout/ restant vroegere hijsbalkBeeldje olifant
Oude Rijn 44 Hijsbalk 2 Vroeger Armenbakkerij nu Diaconaal Centrum  Hout/metaal
Oude Rijn 90 Hijsbalk 1 Vroeger pakhuis/ nu ? Hout/ metalen haak
Oude Rijn/ achterzijde Koppenhinksteeg 6? Hijsbalk 1 Bedrijfspand Hout/ metalen haak
Oude Varkenmarkt 28 Hijsbalk 1 Woning en bedrijfspand? Metaal/ metalen haak
Oude Singel 136 Hijsbalk 1 Nu: woning en bedrijfspand Hout?/ blok, touw en haak
Pieterskerkhof 14 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Hout? / metalen band en haakNB: op oude foto geen hijsbalk zichtbaar!
Raamsteeg 1/ hoek Doezastraat Hijsbalk 1 Vroeger ? / nu woning Metaal
Rapenburg 34 Hijsbalk 1 Woning/ bedrijfspand Hout/ Met bef/Op zolder grotendeels originele hijsrad + uitneembare midden raamstijl
Rapenburg 107-111b Hijsbalk 3 Vroeger?/ nu woning Hout/ oog
Rembrandtpark/ achterzijde Zeevaartschool Hijsbalk 1 Zeevaartschool/ nu bedrijfspand Hout/ haak
Schagensteeg 4 Hijsbalk 1 Bedrijfspand Metaal/ hol oog in balk
Schagensteeg ? Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Metaal
Schoolsteeg 11 Hijsbalk 1 Woning Metaal?/ met katrol en touw
Sint Aagtenstraat 22 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand Metaal
Sint Aagtenstraat 24 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand Hout/ oog
Sint Aagtensteeg 26 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand Hout?
Sionsteeg/ hoek Haarlemmerstraat Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Metaal
Spijkerboorsteeg ? Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning? Hout/ haak
Stadstimmerwerf Hijsbalk 2 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Hout/ haak
Stationsweg 25 Hijsbeugel 1 Kroonvilla Metaal
Stille Mare hoek Haarlemmerstraat Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu winkel en ? Hout
Uiterste Gracht 102 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Hout
Uiterste Gracht 168 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Hout/ oog of haak
Ursulasteeg 4 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning? Hout
Ursulasteeg? Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning? Metaal
Van der Werfstraat 2 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu? Hout/ haak
Van der Werfstraat 112 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning? Hout/wielkatrol
Vestestraat 5 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Metaal/ oog
Vestestraat 15d Hijsbalk 3 Vroeger bedrijfspand/ nu ? Hout/bef
Vestestraat 69 Hijsbalk 1 Vroeger bedrijfspand/ nu woning Hout?/ ‘haakoog’
Vrouwenkerksteeg? Hijsbalk 1 ?  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
zaterdag, 23 augustus 2014 02:00

Interessante links

De enige algemene - en nog makkelijk verkrijgbare - publicatie over oude hijsbalken is het boekje

'Van onderen! Vierhonderd jaar hijsbalken in Amsterdam' van Han Schenk.

Het verscheen in april 1999 bij Architectura&Natura en wordt door diverse webwinkels aangeboden.

 

Van onderen 

 

Op internet is niet zo heel veel over oude hijsbalken te vinden en wat er te vinden is gaat doorgaans over Amsterdam:

http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/231/oog-voor-detail-hijsbalken.html

http://www.lomography.nl/magazine/201769-van-onderen-de-hijsbalken-van-amsterdam 

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/voorwerpen/hijsbalken-van-de-amsterdamse-school/

https://rietepietz.wordpress.com/2013/04/13/nog-even-amsterdam/

http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Hijsbalk&zoekmethode=6&Start=0&fotovolgnummer

 

 

Over hijsbalken in Leiden is, voor zo ver bekend, nooit een overzichtelijke publicatie verschenen.

De volgende sites leverden wel veel informatie die voor deze site gebruikt kon worden:

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL)

http://stiel-leiden.nl/index.php/home

 

 

Historische vereniging Oud Leiden

http://www.oudleiden.nl/

 

Erfgoed Leiden en omstreken

Beeldbank:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal

Kranten:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/kranten

Monumentenregister:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/monumentenregister

 

Een kaart met een overzicht van industrieel erfgoed (en veel meer) in Leiden is hier te vinden:

https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Cultuurhistorische_atlas/

 

De site geeft ook toegang tot een kaart met meer gebruiksmogelijkheden (waaronder het zoeken op adres):

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=1411545dc9a3479b9f397cc394e02a84&extent=4.4432,52.1402,4.5444,52.1762

 

Wie geïnteresseerd in oude hijsapparaten in het algemeen kan hier terecht:

http://www.kranenprojekt.nl/index.html

 

Tenslotte zijn er op YouTube nog de nodige filmpjes te vinden over verhuizen met behulp van een hijsbalk:

https://www.youtube.com/watch?v=jVecCcL2TBU

https://www.youtube.com/watch?v=2MCfg0yqYCI

https://www.youtube.com/watch?v=8O-08Uz1510